Fødselsforberedelse med yoga og mindfulness for enestående mødre

af | 1. dec 2021 | Mødre

fødselsforberedelse med yoga

Fødselsforberedelse til selvvalgte enlige mødre i København

Vi har i Jordemoderhuset oplevet en stigning i efterspørgslen efter fødselsforberedelse til selvvalgte enlige mødre. Vi har lyttet og har nu lavet dette hold der er specielt skræddersyet til kvinder der vælger at være solomødre. 

Dette kursus er skræddersyet for dem der gerne vil opnå konkrete redskaber, til at få den bedste fødsel, med mulighed for mest ro og kontrol og har valgt at gøre det alene. 
Via holdet vil du komme i kontakt med andre der har valgt at gøre det som dig, og evt. skabe et netværk til den kommende tid.

Vi mødes fem gange, hver gang af to timers varighed, samt en gang når du har født.

Du tager din fødselspartner med på femte 5. modul.

Vi anbefaler at finde et hold der ligger mindst seks uger fra din terminsdato.
Holdet henvender sig til både første-, og flergangs fødende.

Vi tilbyder dig et skræddersyet kursus, hvor du ved hjælp af træning, opnår at kunne bruge vores effektive åndedrætsteknikker, gennem hele fødslens forløb.

Vi giver dig mentale strategier, der styrker din tillid og accept af fødslen og hjælper dig til at holde fokus.

Du få også tilsendt vores eget fødselsforberedelses materiale i pdf format.

Dette kursus er det helt rigtige for dig, der godt kunne tænke dig at være nærværende og glæde dig til at skulle føde.

Adresse:
Jordemoderhuset,
Stenosgade 5,
1616 København

jordemoderhuset.com

jordemoderhuset

Modulerne ser således ud:

1. MODUL (YOGAINSTRUKTØR & JORDEMODER)
• Du introduceres til din jordemoder og din yogainstruktør.
• Fødselsforberedende yoga

– Åndedrætsteknik til den aktive fase
– Styrk din udholdenhed
– Mindfulness ”din pause – knap”

• Den sidste tid som gravid

– Praktisk og mental forberedelse til fødslen.

2. MODUL  (YOGAINSTRUKTØR & JORDEMODER)
• Fødselsforberedende yoga

– Bevægelser og hvile stillinger som er smertelindrende under fødslen
– Afspændingsteknikker som øger din smertetærskel og rumlighed over for det der sker
– Mindfulness, fokus på åndedræt og krop

• Fødslens start / den latente fase

– Naturlig opstart / medicinsk opstart / kejsersnit

3. MODUL (YOGAINSTRUKTØR & JORDEMODER)
• Fødselsforberedende yoga

– Mental træning som øger din evne til at bibeholde dig positiv og stærk
– Håndtering af stress, uro og angst
– Mindfulness, nærvær under fødslen

• Fødslens aktive fase

– Smertelindring, fødestillinger
– Presseperioden

4. MODUL (YOGAINSTRUKTØR & JORDEMODER)
• Fødselsforberedende yoga

– Åndedrætsteknik i pressefasen
– Presseteknik som forbygger bristninger
– Øve og repetere teknikker

• Efterbyrdsfasen

– Amning
– Den første tid i hjemmet som nybagt mor/forældre

5. MODUL (YOGAINSTRUKTØR & JORDEMODER) – MEDBRING PARTNER
• Fælles modul med din jordemoder, yogalære og fødselspartner

– Fødselspartnerens rolle under fødslen
– Rebetision af rebozo og fødestillinger

 
PRIS: 2.325,00 kr.
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

 

ANNONCE