Kære Solomor!

Vi er ved at forberede et forskningsprojekt om solomødre “Solomødre – Tryg start for 2” på Syddansk Universitet.
Formålet med dette studie er at indsamle viden om solomødre og afdække deres behov under graviditet, fødsel og tidlig barselsperiode for derudfra at designe, udvikle og evaluere et fødsels- og forældreforberedende koncept.

Vi mangler fotos af dig og din baby

Vi mangler fotos til informationsmaterialet. Har du et foto af dig som gravid eller af dig og din baby, som vi må anvende?
I så fald må du hjertens gerne kontakte mig på Facebook eller på [email protected]

Mange hilsner

Anette Werner (jordemoder og forsker), projektleder